És algú que no té familiars o persones i, es pot quedar en una situació de risc o vulnerabilitat. També, pot ser el cas d’una persona que pateix una malaltia greu. Una nen/a que viu amb familiars que estan molt de temps aturats, ho té difícil per accedir a béns o serveis bàsics, com l’alimentació o l’habitatge.